Gezondheidszorg domotica

Voor de gezondheidszorg is domotica een kostenbesparende factor. Door de inzet van domotica van de Liza Group kunnen ouderen langer thuis blijven wonen.

Gezondheidszorg domotica maakt zorg op afstand mogelijk

Gezondheidszorg domoticaEr zijn verschillende mogelijkheden waarop in de gezondheidszorg domotica kan worden ingezet. Zo kun je denken aan persoonsalarmering. Ouderen dragen deze knop altijd bij zich en als er zich iets voordoet dan kan via de knop direct contact worden gezocht met een betrouwbare hulpverlener. Bijvoorbeeld als iemand ten val komt of een paniekaanval krijgt, kan via persoonsalarmering contact worden gezocht. Daarnaast kan domotica ook op andere manieren ingezet worden in gezondheidszorg. Zorg op afstand door middel van beeldbellen en automatische medicatietoediening zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit wordt door veel ouderen als heel prettig ervaren en dit heeft ook positieve gevolgen voor hoe ouderen zich voelen en in het leven staan.

Langer thuis blijven wonen door praktische toepassingen

Ook op het gebied van beveiliging en signalering kan domotica goed worden toegepast in de gezondheidszorg. Zo hoeven ouderen niet meer zelf de deur open te doen maar kunnen ze door gebruik van camera’s zelf zien wie er voor de deur staat en kan de deur geopend worden met behulp van een tablet. Er kunnen verschillende dingen in huis geautomatiseerd worden om zo de dagelijkse dingen in huis te vergemakkelijken.